ลุงป้อมชื่นชมโครงการแรงงานพันธุ์ดีฯ ช่วยลูกจ้าง นายจ้าง น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองได้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์สำนักงาน กสทช. ฝ่ายปกครองอำเภอปากช่องสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บุกรวบตัวผู้ลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อม พร้อมของกลางจำนวนมาก ด้านนายอำเภอปากช่องเน้นย้ำน้ำกระท่อมส่งผลร้ายต่อสุขภาพและเป็นสิ่งผิด กม. แต่เน้นความพอเพียงในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ให้สิทธิแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม… โดย กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ สคส. ในการจัดการเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม่” ให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ประเด็นสำคัญ คือ การพึ่งตนเอง ประหยัด และมัธยัสถ์ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดการแบ่งพื้นที่ให้สัมพันธ์ และเกื้อกูลกัน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน น้ำ แรงงาน และรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น อันจะนำไปสู่การผลิตที่เกิดรายได้ และสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. “…การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน …

มูลนิธิชัยพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยสำหรับการรายงาน SEP อยู่ที่ forty four.28 จาก 64 หมวดหมู่ที่เป็นไปได้ของการรายงานที่รวมอยู่ในรายการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังมีคะแนนการรายงาน SEP เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา ผลลัพธ์ยังชี้ให้เห็นว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในคะแนนการรายงาน SEP ระหว่างกลุ่มต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับประเทศต้นทาง ประเภทผู้ตรวจสอบ และประเภทอุตสาหกรรม สิ่งสำคัญคือต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ประสบความสำเร็จในการได้รับผลลัพธ์ที่จับต้องได้จากการปฏิบัติปรัชญา เพื่อที่พวกเขาจะได้เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม เขากล่าวเสริม “เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าต้องประหยัดหรือรัดเข็มขัดตลอดเวลา คุณสามารถดื่มด่ำกับความฟุ่มเฟือยได้เป็นครั้งคราวตราบเท่าที่คุณใช้จ่ายตามรายจ่าย บุคคลต้องมีความพอประมาณและต้องไม่ใช้จ่ายเกินตัว” เขากล่าว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชทานจากพระองค์จึงทรงเป็นแนวทางให้คนไทยรอดพ้นวิกฤติ เขาเน้นย้ำอย่างต่อเนื่องในสุนทรพจน์หลายเรื่องของเขา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคำนี้ได้รับความนิยมและถูกมองว่าเป็นกรอบการพัฒนาทางเลือกสำหรับประเทศไทยในอนาคต รวบรวมข้อมูลในกรุงเทพฯ และ …